Nieuws

dec
21

Drenthe publiceert Vaststelling subsidieplafonds 2019

Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe hebben aantal subsidieplafonds voor 2019 gepubliceerd. De subsidieplafonds hebben betrekking op onder andere de volgende Uitvoeringsregelingen: kwaliteitsimpuls fietsnetwerk, subsidieverlening incidentele projecten Cultuurnota De Verbeelding van Drenthe 2017-2020, Herstructurering Ruimtelijke kwaliteit en Sportevenementen.

De budgetten voor  2019 zijn als volgt vastgesteld:  

 • Uitvoeringsregeling kwaliteitsimpuls fietsnetwerk in Drenthe - onderdeel Infrastructuur: 900.000; 
 • Uitvoeringsregeling kwaliteitsimpuls fietsnetwerk in Drenthe -  onderdeel Beleving en innovatie: € 800.000;
 • Subsidiegids Platteland Drenthe: 
  • voor de Verplaatsingsregeling grondgebonden agrarische bedrijven: € 1.760.000;
  • voor Biodiversiteit: 175.000;
  • voor Behoud, beheer en ontwikkeling nationale parken, in totaal € 287.000, waarvan 
   • € 215.000, voor Zuidwest, en 
   • € 72.000 voor Drentsche Aa; 
 • Uitvoeringsregeling subsidieverlening incidentele projecten Cultuurnota De Verbeelding van Drenthe 2017-2020: € 440.000;
 • Uitvoeringsregeling Impuls Volkshuisvesting: € 597.632;
 • Uitvoeringsregeling Herstructurering Ruimtelijke kwaliteit: € 4.218.796;
 • Uitvoeringsregeling Vouchers IkBenDrentsOndernemer.nl 2017-2019: 
  • voor optie 1: € 75.000,
  • voor optie 2: 250.000;
 • Subsidieregeling Internationaal Ondernemen Drenthe: € 0
 • Subsidieregeling drainagebuizen en beregeningsputten: € 50.000; 
 • Subsidieregeling Rijden op klimaatvriendelijke brandstoffen 2015: € 0; 
 • Subsidieregeling Sportevenementen Drenthe: € 250.000;
 • Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (Zonnelening), voor alle Drentse gemeenten: € 0
 • Uitvoeringsbesluit subsidie economische structuurversterking: € 0; 
 • Uitvoeringsregeling financiering karakteristiek bezit Drenthe 2017-2020: 
  • voor het onderdeel restauratie rijksmonumenten: € 738.935, 
  • voor het onderdeel onderdeel herbestemming karakteristiek bezit: € 500.000; 
 • Uitvoeringsregeling vergoeding ganzenrustgebieden Drenthe: € 25.000; 
 • Subsidieregeling Duurzaam Presterende Melkveehouders Drenthe: € 0;
 • Uitvoeringsregeling Krimp en Leefbaarheid: € 0. 

Terug naar overzicht