Nieuws

dec
21

Budget 2018 voor Drentse Bedrijvenregeling Dutch TechZone gewijzigd

De bedrijvenregeling Dutch TechZone, een initiatief van de provincie Drenthe en de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen, is bestemd voor ondernemers die investeringen willen doen op het gebied van groei, vestiging of innovatie. In 2018 zijn er alleen aanvragen ingediend door het mkb. Gedeputeerde Staten hebben in overleg met de regio Dutch TechZone besloten de budgetten RID Grootbedrijf en APR over te hevelen naar het deelbudget RID mkb.

Op basis van de ingediende aanvragen in 2018 zal Dutch TechZone de regeling begin 2019 evalueren. Tot deze evaluatie is afgerond kunnen er geen aanvragen worden ingediend voor de regeling. Het budget voor 2019 is daarom op € 0 vastgesteld. 

 

De regeling bestaat uit twee onderdelen:

 • Regionale Investeringsregeling Drenthe (RID): de RID richt zich op het creëren en behouden van werkgelegenheid door middel van het verstrekken van subsidie op investeringen in bedrijfsgebouwen en bedrijfsuitrusting. De subsidie wordt verstrekt voor projecten gericht op uitbreiding, diversificatie of fundamentele wijzigingen van bedrijfsactiviteiten. In het steungebied binnen deze gemeenten komen projecten van zowel midden- en kleinbedrijf (mkb) als grote ondernemingen, voor een subsidie in aanmerking. In het overige deel komen alleen projecten van mkb-ondernemingen in aanmerking voor subsidie. In bijlage 3 van de regeling is een overzicht opgenomen met de steungebieden;
 • Arbeidsplaatsenregeling (APR): de APR richt zich op MKB-ondernemingen waar de werkgelegenheid toeneemt en verstrekt een subsidie per arbeidsplaats. De nieuwe arbeidsplaats komt voor subsidie in aanmerking wanneer deze direct onderdeel of het gevolg is van een investering in één van de navolgende projecten:
  • een vestigingsproject,
  • een fundamenteel wijzigingsproject,
  • een uitbreidingsproject,
  • een diversificatieproject,
  • een innovatieproject. 

Terug naar overzicht