Nieuws

dec
21

Wijzigingen en nieuwe openstellingen voor Iepen Mienskipsfûns Fryslan

Het Iepenmienskipsfûns Fryslân is een gezamenlijk initiatief van provincie en gemeenten in Friesland, dat inwoners helpt om hun ideeën verder te brengen. Het gaat hierbij om initiatieven, die de leefbaarheid verbeteren. De provincie heeft de subsidie op een aantal punten aangepast. De regeling gaat in januari 2018 weer open voor aanvragen. Voor deze eerste ronde is € 1.370.000 beschikbaar.

Aanvragen kunnen worden ingediend van 15 januari 2018 tot en met 9 februari 2018. 

Het subsidieplafond voor kleine maatschappelijke initiatieven en nieuwe evenementen per gebied bedraagt voor deze periode:

 • € 62.500, voor de Waddeneilanden;
 • € 92.500, voor Noordoost Fryslân;
 • € 92.500, voor Noordwest Fryslân; 
 • € 0, voor Zuidwest Fryslân; 
 • € 92.500, voor Zuidoost Fryslân. 

Het subsidieplafond voor grote maatschappelijke initiatieven per gebied bedraagt voor deze periode: 

 • € 230.000, voor de Waddeneilanden;
 • € 200.000, voor Noordoost Fryslân;
 • € 200.000, voor Noordwest Fryslân;
 • € 200.000, voor Zuidwest Fryslân; 
 • € 200.000, voor Zuidoost Fryslân. 

Voor deze openstelling gelden een aantal beperkingen voor:

 • de regio Zuidoost Fryslân. Hier kan geen subsidie worden verstrekt voor de aanleg van kunstgras en de daarbij behorende werkzaamheden, tenzij er sprake is van kunstgrasvelden, die een breed gebruik in de lokale gemeenschap zullen kennen, waarbij het initiatief aantoonbaar breed door die gemeenschap gedragen wordt;
 • de regio's Noordwest Fryslân, Noordoost Fryslân en Zuidwest Fryslân. Hier kan in het kader van grote maatschappelijke initiatieven geen subsidie worden verstrekt voor de aanleg van speeltoestellen op schoolpleinen en de daarbij behorende werkzaamheden.

De weigeringsgronden van de subsidieregeling bleken op een aantal punten niet voldoende duidelijk of te strict geformuleerd. Deze bepalingen worden met ingang van 1 januari 2018 aangepast. Het gaat hierbij onder meer om de bepaling, dat er geen dubbele subsidies worden verstrekt voor dezelfde activiteit en dat er uitsluitend subsidie wordt verstrekt, indien het beschikbare budget nog niet is overschreden.

 

Het openstellingsbesluit en de bijbehorende wijzigingen zullen binnenkort in het Provinciaal blad bekendgemaakt worden.

Terug naar overzicht