Nieuws

dec
21

Subsidieplafond voor 2018 voor Regionaal investeringsfonds mbo gepubliceerd

Het subsidieplafond voor 2018 voor de regeling Regionaal investeringsfonds mbo is vastgesteld op € 23,4 miljoen. Het budget voor de eerste aanvraagperiode van 1 januari tot 1 februari bedraagt € 17 miljoen. Het budget voor de tweede aanvraagperiode van 1 juni tot 1 juli, is vastgesteld op € 6,4 miljoen. Mocht het budget in de eerste openstelling niet worden uitgeput, dan wordt dit toegevoegd aan het budget voor de tweede openstelling.

Met de Regeling regionaal investeringsfonds mbo kan subsidie worden verstrekt aan samenwerkingsverbanden, bestaande uit publieke en private partijen, die als doel hebben de aansluiting van het beroepsonderwijs op de behoefte van de arbeidsmarkt te verbeteren. Indien een doelmatiger organisatie van het opleidingenaanbod onderdeel is van het project, kan er aanvullend subsidie worden verstrekt.

Een samenwerkingsverband bestaat uit tenminste één (uit de openbare kas bekostigde onderwijsinstelling) en één arbeidsorganisatie. Het samenwerkingsverband kan verder bestaan uit andere onderwijsinstellingen en andere arbeidsorganisaties, maar bijvoorbeeld ook het georganiseerde bedrijfsleven, O&O-fondsen en regionale overheden. 

Terug naar overzicht