Nieuws

dec
21

Overijssel kondigt nieuwe wijzigingen aan in het Uitvoeringsbesluit subsidies 2017

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben het Uitvoeringsbesluit subsidies 2017 opnieuw gewijzigd. Er zijn twee nieuwe regelingen toegevoegd, bestemd voor zelfstandige professionals en MKB-ondernemingen. Verder zijn er, om beter bij het vastgestelde beleid aan te sluiten, of de geldende regels verder te verduidelijken, aan diverse al bestaande paragrafen wijzigingen aangebracht.

Op basis van de nieuw vastgestelde regels kan subsidie worden aangevraagd voor het organiseren van netwerkbijeenkomsten voor zelfstandige professionals. Daarnaast is er een paragraaf opgenomen, waarmee ondersteuning aangevraagd kan worden voor het vinden van financiering voor een investeringsproject van MKB-ondernemingen. 

 

De aangekondigde wijzigingen zullen binnenkort gepubliceerd worden in het Provinciaal blad en zijn vanaf dat moment ook te vinden via deze link.

Terug naar overzicht