Nieuws

dec
21

Openstelling voor financieringsinstrumenten Kansen voor West II in Noord-Holland gepubliceerd

Vanaf 15 januari 2018 kunnen aanvragen worden ingediend die passen binnen de prioritaire as 1 van het operationeel programma Kansen voor West II 2014-2020. Uw project dient ook te passen binnen het vigerende regionale beleid van Noord-Holland. Voor deze openstelling is een bedrag beschikbaar van € 5.000.000.

Voor meer informatie over deze openstelling kunt u terecht bij het steunpunt Noord-Holland. 

 

Het Operationeel Programma West-Nederland (OP West) is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland, samen met de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht voor activiteiten die medegefinancierd worden uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). West-Nederland kiest in haar strategie een inzet op drie hoofddoelen: Innovatie, Koolstofarme economie, en Duurzame stedelijke ontwikkeling.

Terug naar overzicht