Nieuws

dec
21

Noord-Holland maakt subsidieplafonds bekend voor 2018

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben een groot aantal subsidieplafonds vastgesteld voor 2018. Van elke regeling is bovendien de indientermijn en de wijze van verdeling van het beschikbare budget bekendgemaakt.

De regelingen hebben allen een doorlopende indientermijn en het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van ontvangst, tenzij anders vermeld. Het gaat om de volgende subsidies: 

 • Uitvoeringsregeling subsidie versterken bestuurskracht Noord-Holland 2017: € 200.000. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 januari tot en met 3 oktober 2018;
 • Uitvoeringsregeling Collectieve zelfbouw:
  • paragraaf 2: initiatief fase: € 428.472,
  • paragraaf 3: planontwikkelingsfase: € 1.004.000;
 • Uitvoeringsregeling Subsidie groen Noord-Holland 2013:
  • paragraaf 2: Weidevolgelbiotopen: € 150.000,
  • paragraaf 4: Toeristische overstappunten € 138.756,
  • paragraaf 5: Versnipperde natuurterreinen € 50.000;
 • Uitvoeringsregeling Bedrijfsverplaatsing Groene Uitweg Noord-Holland 201: € 400.000;
 • Uitvoeringsregeling Subsidie Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap € 375.000;
 • Uitvoeringsregeling cofinanciering Waddenfonds Noord-Holland 2014: € 911.000. De wijze van verdeling van het beschikbare budget is nog niet vastgesteld;
 • Compensatieregeling ganzenrustgebied en ganzenfoerageergebieden Noord-Holland 2015: € 304.000;
 • Uitvoeringsregeling stimulering regionale samenwerking culturele infrastructuur gemeenten Noord-Holland 2017: € 106.000. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 januari tot en met 4 oktober 2018;
 • Uitvoeringsregeling restauratie provinciale monumenten Noord-Holland 2011: € 400.000;
 • Uitvoeringsregeling onderhoud provinciale monumenten Noord-Holland 2011: € 150.000;
 • Uitvoeringsregeling subsidie onderzoeken duurzaam benutten monumenten Noord-Holland 2017: € 100.000.

Terug naar overzicht