Nieuws

dec
21

Friese subsidieregeling Kultuer en Mienskip gewijzigd

Met de Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân kan de provincie Friesland subsidie verstrekken voor activiteiten op het gebied van de Friese Taal (hoofdstuk 2), Cultuur (hoofdstuk 3), Onderwijs (hoofdstuk 4) en Sport (hoofdstuk 5). Voor deze regeling zijn een groot aantal subsidieplafonds vastgesteld voor 2018. Daarnaast zijn er verschillende indiendata gepubliceerd. De regeling is tevens op een groot aantal punten gewijzigd.

De indientermijnen en subsidieplafonds zijn als volgt: 

 

Voor Friese Taal, voor de paragrafen:

 • Friestalige literatuur:
  • van 1 februari tot en met 26 april 2018 (subsidieplafond € 20.000) en van 1 juni tot en met 31 augustus 2018 (subsidieplafond € 15.000) kunnen er aanvragen worden ingediend voor:
   • oorspronkelijke Friestalige jeugdliteratuur,
   • eerste Friestalige publicatie van een schrijver, 
   • oorspronkelijke Friestalige secundaire literatuur, en
   • een in de Nederlandse, Engelse of Duitse taal geschreven wetenschappelijk werk met betrekking tot een aan de frisistiek gerelateerd onderwerp, dat ook in de Friese taal verschijnt; en
  • van 19 januari tot en met 28 september 2018 (subsidieplafond € 20.000) kunnen er aanvragen worden ingediend voor een oorspronkelijk Fries toneelstuk;
 • Vertalen en bewerken van literatuur: aanvragen kunnen worden ingediend van 1 februari tot en met 31 augustus 2018. Het subsidieplafond voor deze periode bedraagt € 45.000; 
 • Promotie Friestalige boeken: aanvragen kunnen worden ingediend van 1 februari tot en met 31 augustus 2018. Het subsidieplafond voor deze periode bedraagt € 20.000;
 • Fries taalgebruik: aanvragen kunnen worden ingediend van 1 februari tot en met 31 augustus 2018. Het subsidieplafond voor deze periode bedraagt € 15.000;
 • Uitgeven Friestalige literatuur: aanvragen kunnen worden ingediend van 1 februari tot en met 26 april 2018 (subsidieplafond € 50.000) en van 1 mei tot en met 31 augustus 2018 (subsidieplafond € 50.000).

Voor Cultuur, voor de paragrafen:

 • Laagdrempelige culturele activiteiten: van 19 januari tot en met 31 oktober kunnen er aanvragen worden ingediend voor:
  • begeleiding door professionele musici van de repetities en de uitvoering van een voorstelling door een amateurkoor uit Fryslân (subsidieplafond: €  25.000),
  • ontmoetingen, culturele activiteiten en studiedagen die worden georganiseerd tussen Friestaligen en buitenlandse minderheidstaalgroepen (subsidieplafond € 10.000),
  • ontmoetingen, culturele activiteiten en studiedagen op het gebied van muziek, die worden georganiseerd tussen Friestaligen en buitenlandse minderheidstaalgroepen (subsidieplafond: € 20.000),
  • het organiseren van een culturele activiteit voor ouderen (subsidieplafond: €  32.000);
 • Producties professionele podiumkunsten en muziekcomposities: aanvragen kunnen worden ingediend van 19 januari tot en met 30 maart 2018 (subsidieplafond: € 90.000) en van 1 mei tot en met 31 augustus 2018 (subsidieplafond: € 90.000);
 • Iepenloftspullen: aanvragen kunnen worden ingediend van 1 maart tot en met 28 maart 2018. Het subsidieplafond voor deze periode bedraagt € 60.000; 
 • Uitkoop theater en muziek: aanvragen kunnen worden ingediend van 2 januari tot en met 31 oktober 2018. Het subsidieplafond voor deze periode bedraagt € 60.750;
 • Culturele vernieuwing: aanvragen kunnen worden ingediend van 2 januari tot en met 31 oktober 2018. Het subsidieplafond voor deze periode bedraagt € 59.150.

Voor Onderwijs, voor de paragrafen:

 • Meertaligheid in het onderwijs: aanvragen kunnen worden ingediend van 4 april tot en met 31 oktober 2018. Het subsidieplafond voor deze periode bedraagt € 175.000;
 • Lesoeren Frysk yn it ûnderwiis: aanvragen kunnen worden ingediend van 3 april tot en met 17 oktober 2018. Het subsidieplafond voor deze periode bedraagt € 125.000. 

Voor Sport: 

 • Grootschalige sportevenementen: aanvragen kunnen worden ingediend van 2 januari tot en met 31 oktober 2018. Het subsidieplafond voor deze periode bedraagt € 120.000; 
 • Friese sporten: aanvragen kunnen worden ingediend van 2 januari tot en met 31 oktober 2018. Het subsidieplafond voor deze periode bedraagt € 70.000. 

Er is een subsidieplafond van € 0 (nihil) vastgesteld voor de paragrafen:

 • Fries Mediafonds;
 • Brûsfûns; 
 • Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdelen:
  • Organiseren van een culturele activiteit,
  • Samenstellen van een catalogus voor een tentoonstelling, en
  • Uitgeven van een auditief, digitaal of papieren boek met erfgoed als onderwerp. 

De regeling is op een groot aantal punten aangepast. Deze wijzigingen worden binnenkort, samen met het openstellingsbesluit, in het Provinciaal blad bekendgemaakt. Gedeputeerde Staten hebben vooralsnog besloten, de Friestalige versie van deze regeling vast te stellen en deze ook in de Friese taal te laten publiceren, aangezien de regeling zich met name richt op de inwoners van Friesland.

Terug naar overzicht