Nieuws

nov
21

Opnieuw extra budget voor Regeling subsidie zij-instroom

Het subsidieplafond voor de Regeling subsidie zij-instroom (ZIJ-INSTROOM) is verhoogd en er is geschoven binnen de deelbudgetten.

Na de sluitingsdatum van de aanvraagtermijn (15 oktober 2019) is bekeken of er sprake was van onderuitputting bij één van de sectoren en of een verschuiving van budgetten tussen de sectoren mogelijk is. Verder komt er extra budget beschikbaar voor de regeling zij-instroom vanuit onderuitputting van andere regelingen.

Daarnaast is er extra budget beschikbaar gekomen om alle aanvragen voor de subsidieregeling zij-instroom 2019 te kunnen honoreren. Het subsidieplafond wordt daarmee € 39,7 miljoen. De subsidieplafonds in de subsidieregeling voor de sectoren po en mbo worden verhoogd, omdat binnen de gestelde subsidieplafonds niet alle aanvragen konden worden toegekend. Het subsidieplafond voor mbo bèta & techniek is verlaagd, omdat er minder aanvragen zijn ingediend dan dat er budget beschikbaar is.

Over de regeling
Het doel van de Regeling subsidie zij-instroom is scholen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs te ondersteunen bij het aantrekken en begeleiden van zij-instromers.

Terug naar overzicht