Nieuws

nov
21

Nieuwe regeling Fonds Podiumkunsten voor meerjarige productiesubsidies

Het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ (NFPK) heeft de Deelregeling meerjarige productiesubsidies Fonds Podiumkunsten 2021-2024 (MPSFP) gepubliceerd.

Doel van deze onlangs al aangekondigde nieuwe regeling is het verlenen van meerjarige subsidies voor activiteiten die bijdragen aan een kwalitatief hoogwaardig en pluriform aanbod van professionele podiumkunsten in Nederland in de jaren 2021 tot en met 2024 en het opbouwen en bereiken van een publiek daarvoor. De regeling is de opvolger van de eerdere meerjarige regeling van het Fonds Podiumkunsten.

Aanvragen kunnen worden ingediend door organisaties op het gebied van podiumkunsten met een herkenbare artistieke signatuur.

Een aanvraag voor meerjarige productiesubsidie kan worden ingediend voor het produceren van voorstellingen of concerten en andere aan podiumkunst gerelateerde activiteiten door professionele podiumkunstenaars. Om in aanmerking te komen moet een aanvrager in de periode 2021-2024 een minimaal aantal uitvoeringen per jaar te realiseren. Per categorie geldt het volgende minimum per jaar:

  • categorie I: 25 uitvoeringen per jaar;
  • categorie II: 40 uitvoeringen per jaar (waarvan een derde buiten Amsterdam);
  • categorie III: 100 uitvoeringen per jaar of 50 uitvoeringen per jaar in de grote zaal (waarvan de helft buiten Amsterdam).


Voor de hoogte van het subsidie heeft de aanvrager de keuze uit de volgende bedragen per jaar:

  • categorie I: € 75.000, € 100.000 of € 125.000;
  • categorie II: € 200.000, € 300.000 of € 400.000;
  • categorie III: € 500.000, € 600.000 of € 700.000.


Voor de periode 2021-2024 zijn per kalenderjaar de volgende deelplafonds vastgesteld: € 3 miljoen (categorie I), € 9 miljoen (categorie II) en € 5 miljoen (categorie III). Daarnaast is er flexibel budget van € 3 miljoen voor de drie categorie├źn gezamenlijk. Het flexibel budget wordt verdeeld over de aanvragen uit de drie categorie├źn die een positief advies hebben ontvangen, maar waarbij het van toepassing zijnde subsidieplafond niet toereikend was om subsidie toe te kennen.

Aanvragen kunnen tot en met 2 maart 2020 worden ingediend bij het Fonds Podiumkunsten.

Terug naar overzicht