Nieuws

nov
21

Limburg maakt nieuwe subsidieregeling voor Euregionaal Onderwijs bekend

De provincie Limburg heeft de Nadere subsidieregels Euregionaal Onderwijs 2019-2020 (EOLI19) gepubliceerd.

Doel van de nieuwe regeling – die de eerder dit jaar al ingetrokken Nadere subsidieregels Euregionaal Onderwijs (EOLI) opvolgt – is het stimuleren van Euregionaal Onderwijs, om het zo voor (toekomstige) werknemers, werkzoekenden en werkgevers aan beide kanten van de grens vanzelfsprekender en gemakkelijker te maken om over de grens te leren en te werken.

Onder Euregionaal Onderwijs wordt onderwijs verstaan waarin, meer dan regulier, aandacht wordt besteed aan de taal (Frans en/of Duits) en cultuur, competenties en vakgerichte vaardigheden zoals die in de buurlanden (België en/of Duitsland) gangbaar zijn.

De regeling bestaat uit de volgende hoofdstukken:

  • Impuls Euregionaal Onderwijs in PO en VMBO;
  • Innovatie ketensamenwerking Euregionaal Onderwijs.


Impuls Euregionaal Onderwijs in PO en VMBO
Dit hoofdstuk is er op gericht om het Euregionaal Onderwijs te implementeren binnen scholen in het PO en om leerlingen in het VMBO de kans te bieden om hun niveau Duits en/of Frans volgens de internationale normen te laten certificeren. Voor subsidie komen in aanmerking schoolbesturen van één of meerdere basisscholen en/of scholen waar VMBO onderwijs wordt gegeven gelegen in de provincie Limburg.

De subsidie bedraagt voor basisscholen niet meer dan 75% van de totale subsidiabele projectkosten en maximaal € 4500 per school. De subsidie bedraagt voor VMBO scholen niet meer dan de kosten voor het afnemen van het Goethe of DELF examen, bij respectievelijk het (door) Goethe (gedelegeerde) Instituut of het Institut Français, van leerlingen die het examen behaald hebben, en maximaal de kosten die gekoppeld zijn aan het examen op niveau A2 voor Frans en Duits.

Innovatie ketensamenwerking Euregionaal Onderwijs
Dit hoofdstuk is er op gericht om scholen in het PO, VO, MBO en HBO te ondersteunen in het op een innovatieve manier vormgeven van ketensamenwerking/creëren van een doorlopende leerlijn (dus bijvoorbeeld school uit PO met school uit VO) op het gebied van Euregionaal Onderwijs. Voor subsidie komen in aanmerking schoolbesturen in het PO, VO, MBO en HBO gelegen in de provincie Limburg.

De subsidie bedraagt niet meer dan 75% van de totale subsidiabele projectkosten en maximaal € 25.000 per project of – als alle schoolbesturen van een onderwijslaag als projectpartner zijn betrokken bij het project – maximaal € 50.000 per project.

Aanvragen
Aanvragen voor beide hoofdstukken kunnen van 22 november 2019 tot en met 31 juli 2020 worden ingediend bij de provincie Limburg. In totaal is een budget van € 180.000 te verdelen.

Terug naar overzicht