Nieuws

nov
21

Fryslân heropent subsidie voor jonge boeren

Boeren die niet ouder zijn dan 40 jaar kunnen in Fryslân opnieuw gebruikmaken van de 'Jonge Landbouwers' subsidie. Aanvragen kunnen ditmaal worden ingediend van 3 december 2018 tot en met 8 februari 2019. Er is € 500.000 beschikbaar, bestemd voor de verduurzaming van landbouwbedrijven.

De jonge boeren kunnen een bijdrage tot € 20.000 aanvragen voor investeringen in hun onderneming. De vergoeding wordt onder meer verstrekt voor investeringen, waarmee de biodiversiteit kan worden versterkt of de uitstoot van vervuilende stoffen kan worden verminderd. 

De regeling is één van de maatregelen uit het plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 van de provincie en wordt dit jaar voor de vierde keer opengesteld voor aanvragen. De uitvoering van POP3 wordt voor Fryslân, Groningen en Drenthe verzorgd door het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN). 

 

Het openstellingsbesluit voor deze subsidieregeling wordt binnenkort bekendgemaakt in het Provinciaal blad. 

Terug naar overzicht