Nieuws

nov
21

ZonMw publiceert oproep Kennis over verward gedrag in onderwijs: verbinding tussen zorg, welzijn en veiligheid

Tot en met 30 januari 2018 kunnen mbo en hbo instellingen aanvragen indienen voor de oproep Kennis over verward gedrag in onderwijs: verbinding tussen zorg, welzijn en veiligheid. Deze oproep valt binnen het programma Actieprogramma lokale initiatieven mensen met verward gedrag. Er is een budget beschikbaar van € 750.000, de maximale bijdrage per project is € 50.000 voor een periode van 12 maanden. Op 6 december organiseert ZonMw een informatiebijeenkomst over de oproep in Den Haag.

In de praktijk komen professionals uit het zorg-, welzijns- en/of veiligheidsdomein (zoals spv’ers, welzijnswerkers en politie) in aanraking met mensen met verward gedrag. Het is daarom van belang dat opleidingsinstellingen aandacht besteden aan rolarticulatie en hun studenten leren om voorbij de grenzen van hun eigen domein te (durven) kijken, zodat toekomstige en huidige professionals beter worden toegerust om samen te werken, door te verwijzen en op het juiste moment verantwoordelijkheid te nemen. Hierbij is een focus op het leveren van maatwerk essentieel, zodat professionals dichtbij de cliënt leren staan en hun behoeften echt centraal leren te stellen. Er kan subsidie aangevraagd worden voor twee type projecten:

  • Ontwikkelen of aanpassen (keuze)module:
    • een (keuze)module ontwikkelen of
    • een bestaande (keuze)module aanpassen én implementeren;
  • Beschikbaar stellen van expertise uit een ander domein:
    • onderwijsinstellingen kunnen praktijkprofessionals, ervaringsdeskundigen of docenten uit een ander domein inhuren om de samenwerking tussen de domeinen te verbeteren. Daarbij dienen ervaringsdeskundigen betrokken te zijn.

Praktijkinstellingen, cliëntorganisaties én organisaties gericht op bij- en nascholing kunnen ook indienen, mits zij samenwerken met erkende (mbo of hbo) onderwijsinstellingen. Het project moet een samenwerkingsverband zijn tussen minimaal twee domeinen: zorg, welzijn en/of veiligheid. 

 

Deelname aan de informatiebijeenkomst op 6 december is gratis, maar inschrijven is wel verplicht. Aanmelden kan via dit formulier.

Terug naar overzicht