Nieuws

nov
21

Schipholfonds voor fysiek bewegen maakt deadlines voor 2018 bekend

Het Schipholfonds richt zich op de bevordering van sportief bewegen in de directe omgeving van Amsterdam Airport Schiphol. Stichting en verenigingen in die regio kunnen ook in 2018 weer een aanvraag indienen voor een donatie. Er zijn deadlines op 26 januari, 30 maart, 1 juni en 5 oktober.

Het fonds kent algemene donaties, voor bedragen tot € 15.000 en bijzondere donaties, voor bedragen vanaf € 15.000. Ingediende aanvragen worden besproken tijdens één van de gemiddeld vier bestuursvergaderingen per jaar. Uitreiking vindt plaats op een in overleg te bepalen datum en tijd en bij de vereniging zelf. Aangeraden wordt om de aanvraag 4 tot 6 maanden voor de realisatie van het project in te dienen bij het secretariaat van het Schipholfonds.

 

Er wordt geen bijdrage verstrekt aan projecten met een specifiek karakter op het gebied van cultuur en welzijn, religie of politiek. Ook is er geen ondersteuning aan individuen mogelijk. Projecten mogen niet al gerealiseerd zijn voordat de aanvraag door het bestuur in behandeling wordt genomen. Aan projecten die nog volledig opgestart moeten worden wordt echter ook geen vergoeding toegekend.

Terug naar overzicht