Nieuws

nov
21

Vooraankondiging AAL call challenge 2015 van het Europese Active & Assisted Living (AAL) Programme

De 'challenge' van de AAL call 2015 is bekend gemaakt: Living active and independently at home. The contribution of ICT/technologies to integrated solutions for supporting active and independent living of older adults in their homes. De komende periode wordt de challenge nader uitgewerkt in de calltekst, waarbij de input via het AAL FORUM in Boekarest, de online consultation en de in december te houden stakeholders meeting wordt betrokken. De call zal naar verwachting eind februari 2015 worden opengesteld, met eind mei als deadline voor indiening van projectvoorstellen.

ZonMw voert in opdracht van het Ministerie van VWS het Europese Active & Assisted Living (AAL) Programme uit. Dit is een vervolg op het Ambient Assisted Living Joint Programme (AAL JP), dat liep van 2008 tot 2013. Doel van het AAL-programma is de ontwikkeling van innovatieve, op ICT gebaseerde, oplossingen voor ouderen en hun omgeving. Het gaat om producten en diensten die de kwaliteit van leven verbeteren en ouderen in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en te leven, ook als ze last krijgen van lichamelijke en/of geestelijke beperkingen. Daarnaast beoogt het programma de houdbaarheid van de sociale/zorgsector te bevorderen en de economische en industriële positie van Europese bedrijven op dit terrein te versterken. Behoeften en wensen van eindgebruikers (zowel ouderen en hun naasten als professionals) vormen het uitgangspunt bij de ontwikkeling en hun betrokkenheid loopt als een rode draad door het programma.

Terug naar overzicht