Nieuws

nov
21

Nieuwe impuls om concurrentiekracht chemische industrie te versterken

Na overleg door minister Kamp van Economische Zaken met vertegenwoordigers van chemiebedrijven, is afgesproken dat de chemische industrie en de overheid gezamenlijk een pakket van maatregelen gaan uitwerken dat de industrie in staat moet stellen om beter het hoofd te bieden aan de ongelijke internationale concurrentiepositie. Het afgelopen jaar kwam o.a. op jaarbasis 65 miljoen beschikbaar en is in samenwerking met Topsector energie een MKB steunpunt ingericht.

Het pakket omvat onder andere:
• Een structurele dialoog met de overheid met minstens een keer per jaar een ronde tafel met de minister van Economische Zaken;
• Een inventarisatie van concrete business cases door industrie en overheid naar de mogelijkheden om biomassa hoogwaardig in te zetten en de uitstoot van broeikasgassen verder te verminderen;
• Verdere versterking van de regionale chemieclusters waarin ook de verbinding met andere sectoren wordt gezocht;
• Blijvende ondersteuning van Economische Zaken om innovatieve investeringen in bedrijven en clusters mogelijk te maken;
• Uitbreiding van internationale samenwerking en coördinatie van beleid op Europees niveau gericht op de chemische industrie.

Terug naar overzicht