Nieuws

nov
21

Gewijzigde subsidieregeling 'Asbestdaken eraf, zonnepanelen erop' Flevoland gepubliceerd

Om de sanering van asbestdaken in Flevoland te versnellen werd in september 2013 de Stimuleringregeling 'Asbestdaken eraf, zonnepanelen erop' geopend. Aanvragen konden tot en met 31 oktober 2014 worden ingediend. Het subsidieplafond werd, door een tegenvallend aantal aanvragen, echter niet bereikt. Besloten is, de regeling op een groot aantal punten te wijzigen en de indiendatum te verlengen. In de regeling zijn de volgende wijzigingen opgenomen:

De subsidie is verhoogd van € 3,00 naar € 4,50 per m² asbestdak;
Het minimumoppervlak van 400 m² is verlaagd naar 250 m² te saneren asbestdak;
De plaatsing van minimaal 15 kW-piek is verlaagd naar 5 kW-piek zonnepanelen;
Het maximale subsidiebedrag per aanvrager is verdubbeld van € 7.500 tot € 15.000;
De looptijd van de regeling is verlengd tot 1 september 2015.

De stimuleringsregeling is bedoeld voor agrarische ondernemingen, die asbestdaken van hun gebouwen verwijderen en deze vernieuwde daken van zonnepanelen vervolgens van zonnepanelen gaan voorzien.

Terug naar overzicht