Nieuws

nov
21

Drenthe past subsidieplafonds 2015 voor natuur- en landschapsbeheer aan

Op 3 oktober publiceerde Drenthe de subsidieplafonds, aanvraagperiodes en tarieven voor 2015 voor de subsidie natuur- en landschapsbeheer. Gedeputeerde Staten hebben besloten, de subsidieplafonds op een aantal punten te wijzigen, zowel qua inhoud als qua omvang. Voor de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Drenthe (SVNL) werden in oktober onder meer subsidieplafonds voor 2015 vastgesteld voor het onderdeel 'Continuïteit natuur- en landschapsbeheer voor gecertificeerde beheerders'. Hieraan worden twee onderdelen toegevoegd. Het subsidieplafond van € 70.000 voor terreinen gelegen binnen de EHS en € 7.000 voor terreinen gelegen buiten de EHS is tevens bestemd voor:

monitoring van de kwaliteit van een op een natuurterrein aanwezig natuurbeheertype;
monitoring van de kwaliteit van een binnen een natuurterrein aanwezig landschapsbeheertype.

Een monitoringsvergoeding voor de Continuïteit natuur- en landschapsbeheer voor gecertificeerde beheerders kan onder meer worden aangevraagd door Staatsbosbeheer of de Bosgroep Noord-Oost Nederland. De subsidieplafonds voor deze beide gecertificeerde beheerdersgroepen worden gewijzigd in een symbolisch bedrag van € 1. Op die manier is het toch mogelijk, aanvragen in te dienen en in behandeling te nemen.

Terug naar overzicht