Nieuws

nov
21

Vooraankondiging derde ronde Verbeterprogramma Palliatieve Zorg ZonMw

ZonMw start op 3 maart volgend jaar met de derde subsidieronde van het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg (VPZ). De deadline is gepland op 24 april 2014. Zorgaanbieders die samenwerken met of verbonden zijn aan een netwerk palliatieve zorg, kunnen subsidie aanvragen voor de implementatie van een geselecteerd ‘Goed Voorbeeld’ in de eigen organisatie.

Het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg (VPZ), dat nog loopt tot en met 2016, heeft de ambitie om zorgorganisaties en beroepskrachten te stimuleren om gericht te werken aan de kwaliteit van de palliatieve zorg door gebruik te maken van bestaande ‘Goede Voorbeelden’ met als belangrijkste doel de kwaliteit van leven voor patiënten en hun naasten te verbeteren. Het verbeterprogramma is daarom een implementatieprogramma waarbinnen bestaande producten, kennis en inzichten geïmplementeerd en geborgd worden in de praktijk. Opdrachtgever is het ministerie van VWS.

Het programma wil verbeteringen realiseren op de volgende speerpunten:
• Patiënten sterven op de plek van hun voorkeur;
• Patiënten en naasten ervaren eigen regie over hun zorg;
• Patiënten en naasten ervaren dat zorg goed op elkaar is afgestemd;
• Patiënten en naasten ervaren dat de zorg op hun specifieke wensen, behoeften en waarden is afgestemd;
• Patiënten ervaren aandacht voor hun zorgbehoeften op lichamelijk, psychosociaal en spiritueel gebied.

Terug naar overzicht