Nieuws

nov
21

Unanieme steun voor Initiatiefwetsvoorstel kredietunies

Minister Dijsselbloem van Financiën en minister Kamp van Economische Zaken hebben samen met de fracties van politieke partijen in de Tweede Kamer de Initiatiefnota van de heer van Hijum en mevrouw Mulder van de CDA fractie besproken. In deze nota “Ruimte voor kredietunies” wordt gevraagd, het voor kredietunies in Nederland mogelijk te maken om binnen de kring van leden spaargeld aan te mogen trekken. Hiervoor
is binnen de huidige regels een bankvergunning nodig. Alle politieke partijen waren vol lof over het Initiatiefwetsvoorstel en het kreeg dan ook de unanieme steun van de fracties en de ministers.

Minister Dijsselbloem zal de totstandkoming van een aparte wet op de kredietunies, zoals die in Angel Saksische landen, maar ook in zes EU landen geldt, ambtelijk ondersteunen en hij verwacht dat dit ontwerp er begin 2014 kan zijn. Als de Europese Commissie ook akkoord gaat met het Initiatiefwetvoorstel, dan kunnen kredietunies volgend jaar spaargeld aantrekken bij hun leden.

De Vereniging van Kredietunies in Nederland (VKN) faciliteert en begeleidt de invoering van een stelsel van kredietunies in Nederland. Deze kredietunies bieden MKB-ondernemers toegang tot krediet. Een kredietunie is een coöperatie tussen MKB-ondernemers die via een gemeenschappelijke kas geldmiddelen ter beschikking stellen. Kredietgevende leden fungeren als coach voor ervaren of beginnende collega-ondernemers, de kredietnemers. Zowel kredietgevers als kredietnemers zijn lid en mede-eigenaar van de coöperatie.

Terug naar overzicht