Nieuws

nov
21

Twee nieuwe investeringsfondsen voor duurzaamheid en bedrijvigheid in Den Haag opgericht

Op 14 november 2013 heeft wethouder Kool (Sociale zaken, Werkgelegenheid en Economie) van Den Haag de oprichting van twee voor Den Haag belangrijke investeringsfondsen bekrachtigd. Het gaat om het Energiefonds Den Haag (ED) en het Fonds voor Ruimte en Economie in Den Haag (FRED).

Met leningen uit het ED worden belangrijke investeringen in duurzame energievoorziening mogelijk gemaakt, zoals grootschalige aardwarmteprojecten. Voor het ED is € 4 miljoen beschikbaar. FRED richt zich op het creëren van bedrijfsruimte voor kleine en middelgrote bedrijven in alle sectoren. Voor het FRED is € 4,8 miljoen beschikbaar. Beide fondsen verstrekken bijdragen aan kansrijke projecten die de lokale economie en duurzame investeringen kunnen stimuleren en waarvan de initiatiefnemers er niet in zijn geslaagd, ze via de bank te financieren.

Het beheer van het ED en het FRED is in handen van de stichting Stimulering Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). ED en FRED komen voort uit JESSICA, een onderdeel van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) dat zich richt op het mogelijk maken van duurzame ontwikkelingen in stedelijke gebieden. Het ED en het FRED zijn geen subsidieregelingen, maar revolverende fondsen. De leningen moeten worden terugbetaald, zodat het geld weer voor nieuwe projecten gebruikt kan worden.

Terug naar overzicht