Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
21

Subsidie op energiescans in Overijssel nog mogelijk

De provincie Overijssel wil voor 1 mei 2013 duizend energiescans laten uitvoeren. Een energiescan is een energieonderzoek dat inzicht geeft in het energieverbruik van een onderneming. Inmiddels zijn al ruim 400 scans uitgevoerd. Dit betekent, dat nog meer dan 500 energiescans met subsidie aangevraagd kunnen worden. De energiescan is geschikt voor het midden- en kleinbedrijf (mkb), agrariërs, (sport)verenigingen en stichtingen.

De regeling Haalbaarheidsstudies nieuwe energie en energiescans is één van de paragrafen binnen de Bijzondere bepalingen milieu van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel. Er kan maximaal 50% van de kosten worden gesubsidieerd, tot maximaal € 15.000,- per aanvrager. Het subsidieplafond voor 2012 bedraagt € 300.000,-. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend.

Terug naar overzicht