Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
21

33 Nederlandse aanvragen ingediend voor LIFE+

Bij Agentschap NL zijn 33 aanvragen voor de zesde oproep van het Europese subsidieprogramma LIFE+ binnengekomen. De deadline was 26 september jl. Er is in totaal vanuit Nederland € 62,6 miljoen subsidie aangevraagd voor 6 natuur- en biodiversiteitsprojecten, 22 milieuprojecten en 5 communicatie- en informatieprojecten.

Op dit moment is de Europese Commissie bezig met de technische selectie. Afwijzingsbrieven zullen half december verstuurd worden. De revisiefase start midden februari 2013. De uiteindelijke beslissing of een project subsidie krijgt, valt waarschijnlijk medio mei 2013.

Het doel van LIFE+ is het financieren van de ontwikkeling, implementatie, monitoring, evaluatie en communicatie van het Europese milieubeleid en wetgeving. Het programma richt zich op drie onderdelen:
• Natuur en biodiversiteit: Wilde flora, fauna en natuurlijke systemen en habitats beschermen, instandhouden, herstellen en monitoren;
• Milieubeleid en bestuur: een strategische aanpak van klimaatverandering, water, lucht, bodem, stadsmilieu, lawaai, chemische stoffen, milieu en gezondheid, natuurlijke hulpbronnen en afval, bossen, innovatie, strategische aanpak;
• Informatie en communicatie: de verspreiding van informatie en de bewustwording van milieuproblemen, waaronder de preventie van bosbranden. Denk aan informatiecampagnes, conferenties, publicaties en training.

Terug naar overzicht