Nieuws

okt
21

Vijf ton beschikbaar voor nieuwe Zuid-Hollandse toerisme-subsidie

De provincie Zuid-Holland meldt dat er een budget van € 500.000 beschikbaar is voor de eerste openstelling van de Subsidieregeling toerisme Zuid-Holland (TOERZH).

Het doel van de vorige week gepubliceerde nieuwe regeling is het in balans brengen van het toerisme in Zuid-Holland met de leefomgeving en andere maatschappelijke opgaven. De eerste openstelling van de regeling loopt van 1 november tot en met 15 december 2020. Bij de publicatie van de regeling was het subsidieplafond voor deze openstelling nog niet bekendgemaakt.

Subsidie kan door zowel ondernemingen als overheden worden aangevraagd voor activiteiten met een toeristisch oogmerk of voor activiteiten die onderdeel zijn van een pakket van maatregelen met een toeristisch oogmerk. Te ondersteunen activiteiten moeten leiden tot vergroting van de toeristische aantrekkelijkheid van Zuid-Holland en moeten aantoonbaar bijdragen aan andere provinciale beleidsprestaties.

De subsidie bedraagt ten hoogste 75% van de subsidiabele kosten en kan variëren van minimaal € 5000 tot maximaal € 100.000.

Zie ook: https://www.zuid-holland.nl/loket/subsidies/subsidies/@27213/toerisme-subsidie/

Terug naar overzicht