Nieuws

okt
21

NWO-oproep voor strategische Lange Termijn Programma’s

NWO heeft de oproep 'Lange Termijn Programma’s Strategiegedreven consortia met impact' gepubliceerd.

In het kader van deze oproep kunnen publiek-private consortia financiering aanvragen voor een zogenaamd Lange Termijn Programma (LTP) met een looptijd van tien jaar. Een LTP heeft als doel om de ontwikkeling van een wetenschappelijk veld, op onderwerpen uit het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid, structureel te stimuleren. Deze financieringsmogelijkheid heeft als doel wetenschappelijke velden in Nederland, gericht op maatschappelijke uitdagingen en/of sleuteltechnologieën, te versterken en duurzaam te verbinden met andere partijen in de kennisketen.

De bijdrage van NWO vormt het wetenschappelijk fundament van het LTP en is noodzakelijk om de samenwerking van de grond te krijgen of door te ontwikkelen. Vanaf de opbouw van het programma worden alle relevante partijen uit de innovatieketen betrokken. Deze zijn zowel financieel als in de uitvoering betrokken om te zorgen dat de gegenereerde kennis ook zijn weg vindt naar de maatschappij. Op deze manier kan de wetenschap een structurele en duurzame bijdrage leveren aan oplossingen voor vraagstukken in het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid.

Aanvragen kunnen worden ingediend door de volgende kennisinstellingen, vertegenwoordigd door (een gemandateerde van) het hoogste bestuur:

  • Universiteiten gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden;
  • Universitaire medische centra;
  • KNAW- en NWO-instituten;
  • het Nederlands Kanker Instituut;
  • het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen;
  • de DUBBLE-bundellijn bij de ESRF te Grenoble;
  • NCB Naturalis;
  • het Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL);
  • het Prinses Maxima Centrum.


De indienende kennisinstelling zal worden aangemerkt als penvoerder en is tevens hoofdbegunstigde van de NWO subsidie. De hoofdbegunstigde dient de subsidie te verdelen onder de begunstigde aanvragers. Het is mogelijk om de subsidie te verdelen via een (hiertoe in te richten) programmamanagementbureau. Er geldt een beperkte indienmogelijkheid. Per kennisinstelling is het mogelijk om voor maximaal drie aanvragen op te treden als hoofdaanvrager binnen deze oproep.

Per onderzoeksvoorstel kan in totaal minimaal € 9 miljoen en maximaal € 25 miljoen subsidie bij NWO worden aangevraagd voor de volledige looptijd van tien jaar van het Lange Termijn Programma. Dit vormt het NWO-project binnen het volledige programma. Het programma heeft een omvang van minimaal € 30 miljoen (inclusief de NWO-subsidie).

De deadline voor aanmelding van initiatieven is 26 januari 2021. Vooraanmeldingen kunnen worden ingediend tot en met 22 april 2021. De deadline voor het indienen van de uitgewerkte aanvragen is 12 maanden na communicatie van het besluit over de vooraanmelding.

Zie voor meer informatie: https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/kennis-en-innovatie-convenant-kic/lange-termijn-programmas---strategiegedreven-consortia-met-impact/lange-termijn-programmas---strategiegedreven-consortia-met-impact.html

Terug naar overzicht