Nieuws

okt
21

Noord-Hollandse LEADER-regeling weer open voor aanvragen

De provincie Noord-Holland heeft een nieuwe openstelling bekendgemaakt voor de Regeling uitvoering van LEADER-projecten (LEADERNH).

Met de regeling – die onderdeel uitmaakt van de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland (POP3NH) – wil de provincie bijdragen aan de sociaaleconomische ontwikkeling van het platteland. De regeling heeft alleen betrekking op het gebied De Kop van Noord-Holland, waarvoor de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) met de naam Kopkracht 2014-2020 is vastgesteld.

De nu bekendgemaakte openstelling loopt van 22 oktober tot en met 13 november 2020 (en dus niet zoals eerder aangekondigd van 1 oktober tot en met 30 oktober 2020). Tijdens deze openstelling kan subsidie worden aangevraagd voor de uitvoering van concrete acties die passen binnen de Lokale ontwikkelingsstrategie Kopkracht 2014-2020 voor de thema's:

  • Tijdig anticiperen op demografische veranderingen;
  • Stimuleren van circulaire economie, biobased economy en duurzame energie;
  • Het uitbreiden en verbeteren van de (agro)toeristische infrastructuur.


De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele projectkosten met een minimum van € 50.000 en een maximum van € 300.000. Het te verdelen budget bedraagt € 300.000.

Terug naar overzicht