Nieuws

okt
21

Drenthe verlengt aanvraagtermijn voor impuls volkshuisvesting

Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Drenthe hebben besloten om de aanvraagtermijn van de Uitvoeringsregeling impuls volkshuisvesting (IMVODR) te verlengen tot 1 december 2020 (in plaats van 1 september 2020).

De (nog te publiceren) verlenging stelt gemeenten die nog geen aanvraag ingediend hebben in de gelegenheid om dat dit jaar alsnog te doen, zo meldt de provincie.

Over de regeling
Met de regeling wil de provincie Drenthe geld beschikbaar stellen aan gemeenten om huisvestingsopgaven in de bestaande woningvoorraad te helpen oplossen.

Het gaat hierbij om maatwerk per gemeente en een breed palet van mogelijke toepassingen, waarbij de provinciale bijdrage een steuntje in de rug kan zijn.

Zie ook: https://www.provincie.drenthe.nl/actueel/gs-besluiten/@137063/gs-besluitenlijst-20/

Terug naar overzicht