Nieuws

okt
21

NWO-oproep Wiskundeclusters

NWO heeft de oproep ‘Wiskundeclusters - PhD posities’ gepubliceerd.

Op basis van deze oproep kunnen ervaren, gepromoveerde onderzoekers financiering aanvragen voor vernieuwend wetenschappelijk onderzoek binnen de vier wiskundeclusters: DIAMANT, GQT, NDNS+ en STAR. De financiering van deze onderzoeksvoorstellen is ten behoeve van een PhD-positie binnen een Nederlandse kennisinstelling. Voor deze oproep is een budget van € 4 miljoen beschikbaar.

Om de bundeling van krachten van de Nederlandse wiskunde en haar internationale positie een extra impuls te geven, wordt met deze oproep bijgedragen aan de consolidering van de wiskundeclusters. Het voorgestelde onderzoek moet passen binnen één of meerdere van de thema’s zoals gedefinieerd in de research roadmaps 2019-2029 van de vier clusters. Verder moet het passend zijn binnen één of meerdere van de zeven focusgebieden van de wiskunde zoals beschreven in het sectorplan.

Onderzoekers kunnen indienen wanneer zij in dienst zijn bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut én een dienstverband hebben voor minimaal de looptijd van het aanvraagproces en het onderzoek waarvoor de financiering wordt aangevraagd (of een speciale garantie van hun universiteit kunnen voorleggen indien dit niet het geval is).

Voor een onderzoeksvoorstel in deze ronde kan één promovendus worden aangevraagd. Ten behoeve van de aanvragen voor PhD posities binnen de clusters DIAMANT, NDNS+, GQT dienen de instellingen van de aanvragers cofinanciering te verstrekken. Voor DIAMANT en NDNS+ is het matchingspercentage gesteld op 50% en voor GQT gaat het om 20%. Voor STAR is cofinanciering niet nodig.

De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is 7 januari 2020, 14.00 uur. Uitgewerkte aanvragen kunnen tot en met 26 mei 2020, 14.00 uur worden ingediend.

Zie voor meer informatie: https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/wiskundeclusters/wiskundeclusters.html

Terug naar overzicht