Nieuws

okt
21

€ 7,3 miljoen voor samenwerking mbo, bedrijven en overheden

Zeven samenwerkingsverbanden van mbo-scholen, bedrijven en regionale overheden krijgen in totaal € 7,3 miljoen subsidie om de aansluiting tussen het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en de arbeidsmarkt te verbeteren.

De subsidie is toegekend op basis van de tweede aanvraagronde 2019 van de Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2019-2022 (RIF19). De toegekende samenwerkingsprojecten zijn gekozen uit 13 ingediende aanvragen.

Eén van de toekenningen betreft het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Water van het Friesland College Noord, waar een sterke verbinding tussen onderwijs en bedrijven in de landelijke watersector gevormd wordt. Met de toekenning vanuit het RIF van het project ‘hybride lerend systeem water’ zullen studenten, docenten en werknemers in staat gesteld worden om te werken in een sector die van groot belang is bij de energietransitie van Nederland.

Het CITAVERDE College Zuidoost heeft met het Hippisch College Limburg ook een toekenning voor hun RIF-project gekregen. In deze samenwerking wordt gewerkt aan een verbeterde aansluiting tussen het hippisch (v)mbo onderwijs en het bedrijfsleven door het bieden van arbeidsmarktrelevant onderwijs en integratie van praktijkonderwijs in de hippische opleidingen. Hiermee kan de paardensport- en houderij van beter gekwalificeerd personeel voorzien worden.

Kijk voor meer informatie en een overzicht van de toegekende aanvragen op: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/10/21/ruim-7-miljoen-euro-voor-samenwerking-bedrijfsleven-en-mbo-scholen

Regionaal investeringsfonds mbo
Het doel van het regionaal investeringsfonds mbo is om mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met state of the art-technieken en -methoden.

In aanmerking voor ondersteuning komen samenwerkingsverbanden die bestaan uit publieke en private partijen en die ten doel hebben de aansluiting van het mbo op de behoefte van de arbeidsmarkt te verbeteren. De subsidie voor een te ondersteunen samenwerkingsproject bedraagt maximaal één derde deel van de meerjarenbegroting en minimaal € 250.000 en maximaal € 2 miljoen per subsidieaanvraag.

Inclusief de nu bekendgemaakte toekenningen zijn er sinds 2014 in totaal 141 regionale samenwerkingsverbanden tot stand gekomen met steun uit het RIF. Zij hebben vanuit het fonds in totaal ruim € 137 miljoen ontvangen. Het bedrijfsleven, onderwijs en andere overheden hebben daarnaast € 275 miljoen geïnvesteerd.

Samenwerkingsverbanden van scholen en bedrijven hebben volgend jaar weer een mogelijkheid om plannen in te dienen voor het RIF. De eerstvolgende aanvraagperiode loopt van 6 januari tot en met 30 juni 2020.

Terug naar overzicht