Nieuws

okt
21

Noord-Brabant publiceert Brabants toekomstperspectief voor de infrastructuur

De provincie Noord-Brabant heeft de Subsidieregeling hedendaagse Cultuur gewijzigd door er o.a. een derde paragraaf aan toe te voegen. De paragraaf Brabants toekomstperspectief voor de infrastructuur biedt aan startende cultuurmakers een serieuze kans om door te kunnen groeien naar de basis infrastructuur (BIS). De regeling wordt per 1 december opengesteld. Aanvragen kunnen tot en met 10 januari 2017 worden ingediend. In tegenstelling tot de eerdere paragrafen Nationale Brabantse infrastructuur en Brabantse infrastructuur, is deze subsidie bedoeld voor twee jaar in plaats van vier jaar. Er is in totaal een budget beschikbaar van € 500.000. De hoogte van de subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten, tot een maximum bedrag van € 50.000 per kalenderjaar.
 
De provincie heeft voor de paragrafen Nationale Brabantse infrastructuur en Brabantse infrastructuur de budgetten verhoogd. Voor de Nationale Brabantse infrastructuur wordt het budget verhoogd van € 9,3 miljoen naar € 12,9 miljoen voor de periode 2017 - 2020. Voor de Brabantse infrastructuur is € nu 4,5 miljoen beschikbaar gesteld, in plaats van € 2,4 miljoen. Voor beide kunnen geen aanvragen meer worden ingediend.
 
Noord-Brabant wil een aantrekkelijke provincie zijn om in te wonen en te werken. Hierbij is een klimaat van belang, waarbinnen voldoende aansprekende en culturele activiteiten aangeboden worden. Met de Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant kan subsidie verstrekt worden voor activiteiten gericht op de ontwikkeling, productie en presentatie van professionele en visuele kunsten, in verschillende vormen. 

Terug naar overzicht