Nieuws

okt
21

Samenwerking tussen Topsectoren is cruciaal volgens Adviesraad AWTI

De Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) laat in een vandaag gepubliceerd briefadvies weten dat de topsectorenaanpak in beginsel deugt, maar dat de manier waarop deze wordt uitgevoerd verbetering behoeft. Een tweetal problemen die op korte termijn zouden moeten worden opgelost, betreffen de financiering van crosssectorale thema’s. Daarnaast is de TKI-toeslagregeling te weinig aantrekkelijk en het budget is te versnipperd.  
Uit de brief blijkt dat de publiek-private samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen en de gezamenlijke aanpak ten aanzien van internationalisering, human capital en wet- en regelgeving sterke punten van de Topsectoren-aanpak zijn. Buitenlandse beleidsmakers tonen inmiddels belangstelling voor de Nederlandse aanpak. De raad constateert dat er te weinig (financiële) prikkels in het systeem zitten om te investeren in gezamenlijke thema’s, zoals de BioBased Economy en ICT. De raad constateert ook dat diverse grote bedrijven hun samenwerking met kennisinstellingen buiten de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) om organiseren of zich alleen op Europese programma’s richten. Om de regeling aantrekkelijker te maken denkt de raad aan het vereenvoudigen van de inzet van TKI-toeslag of het substantieel verhogen van het percentage van 25%.
 
Minister Kamp van Economische zaken komt volgende week met een inhoudelijke reactie aan de Tweede Kamer op de brief van de adviesraad.

Terug naar overzicht