Nieuws

okt
21

Overijssel steunt drie collectieven agrarisch natuurbeheer

Als gevolg van een gewijzigde subsidieregeling voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer hebben collectieven een nieuwe rol in het agrarisch natuurbeheer, zo ook in de provincie Overijssel. Drie boerencollectieven in Overijssel hebben nu een subsidie ontvangen voor dit beheer. Het zijn de collectieven Noordwest-Overijssel, Midden-Overijssel en Noordoost-Twente. 
In Overijssel kunnen vanaf dit jaar alleen gecertificeerde collectieven (verenigingen of coöperaties van individuele agrariërs) subsidie aanvragen. Om in aanmerking te komen voor een subsidie, moet een collectief in een gebiedsaanvraag per leefgebied aangeven hoe ze in de komende zes jaar de doelen gaat behalen. Een collectief sluit vervolgens contracten met de individuele deelnemers over het behalen van die doelen. Met de drie genoemde collectieven heeft de provincie gesprekken gevoerd over invulling van de doelen uit het natuurbeheerplan. Uiteindelijk heeft dat geleid tot drie goed onderbouwde gebiedsaanvragen, aldus de provincie. De contracten tussen collectief en deelnemer gaan in op 1 januari 2016 en hebben een looptijd tot maximaal zes jaar.
 
Voor agrarisch natuurbeheer is in Overijssel van 2016 tot en met 2021 een bedrag van € 4 miljoen per jaar beschikbaar. In het Natuurbeheerplan Overijssel staat waar de provincie welke natuur wil stimuleren. Het Natuurbeheerplan wordt jaarlijks geactualiseerd. In het plan zijn ook de verschillende subsidiemogelijkheden voor Natuur- en Landschapsbeheer vastgelegd.

Terug naar overzicht