Nieuws

okt
21

Nieuwe subsidieregeling palliatieve terminale zorg aangekondigd

De Regeling palliatieve terminale zorg (Rptz) regelt instellingssubsidies, die op aanvraag kunnen worden verstrekt aan hospices/bijna-thuis huizen en netwerken palliatieve zorg. In 2007 werd een start gemaakt met de regeling. Staatssecretaris van Rijn (VWS) heeft de Tweede Kamer nu een evaluatie van de regeling gestuurd, waarbij hij ook aankondigt een nieuwe subsidieregeling op te stellen voor de periode na 2017. 
De huidige Regeling palliatieve terminale zorg bestaat uit twee onderdelen. Het grootste onderdeel (ruim € 15 miljoen) is bestemd voor het stimuleren van vrijwillige palliatieve zorg, via een tegemoetkoming voor de coördinatiekosten van vrijwilligers en voor exploitatie en huisvestingskosten van bijna-thuis huizen. Een kleiner deel van de regeling (bijna € 3,5 miljoen) is bedoeld voor het coördineren van de netwerken palliatieve2zorg. Er zijn 66 netwerken in Nederland met nationale dekking, waarin aanbieders van palliatieve zorg zich verenigd hebben. Binnen netwerken werken organisaties samen en dragen zorg voor voldoende aanbod. In het algemeen zijn zowel de organisaties voor vrijwillige palliatieve zorg als de netwerken tevreden over de huidige regeling, aldus Van Rijn.
 
Op hoofdlijnen zal Van Rijn het advies overnemen om de huidige wijze van financieren voort te zetten. Een nieuwe subsidieregeling, die zich richt op het ondersteunen van de inzet, coördinatie en deskundigheidsbevordering van vrijwillige palliatieve zorg, zal van Rijn opstellen voor de periode na 2017. In afstemming met VPTZ Nederland en AHzN zal de regeling worden uitgewerkt. De ondersteuning voor de netwerken wil de staatssecretaris in de nieuwe subsidieregeling handhaven gedurende de looptijd van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg, namelijk tot en met 2020. Deze regeling zal in afstemming met Stichting Fibula worden uitgewerkt.

Terug naar overzicht