Nieuws

okt
21

ESFRI geeft startsein voor roadmap Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten

Het European Forum on Research Infrastructures (ESFRI) heeft 26 september jl. het startsein gegeven voor het proces dat in 2016 moet leiden tot een sterk vernieuwde en gereduceerde roadmap, namelijk een overzicht van nieuwe Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten die van pan-Europees belang zijn en overeenkomen met de langetermijnbehoeften van de Europese onderzoeksgemeenschappen. Naar aanleiding hiervan organiseren het ministerie van OCW en KNAW een voorlichtingsbijeenkomst op 14 november 2014.

Veel van de faciliteiten op de eerdere versies van de ESFRI roadmap worden inmiddels bewerkstelligd. Sommige van de andere plannen blijken toch niet levensvatbaar te zijn, waardoor er ruimte ontstaat voor ca. 8 à 10 nieuwe voorstellen voor de roadmap.

ESFRI zal voorstellen voor nieuwe projecten aandachtig beoordelen op o.a. de wetenschappelijke waarde, technische en economische haalbaarheid en de bijdrage aan de pan-Europese onderzoeksinfrastructuur.
Een belangrijke voorwaarde is ook dat dit keer bij de start minimaal drie lidstaten financieel commitment moeten toezeggen voor de constructie van de faciliteit en voor de exploitatie daarvan. Doel van ESFRI is om in 2018 en 2020 wederom geactualiseerde roadmaps uit te kunnen brengen.

Voorstellen voor nieuwe grootschalige onderzoeksfaciliteiten kunnen alleen ingediend worden via de nationale gedelegeerden. Dit zijn voor Nederland Leo le Duc van het ministerie van OCW en Hans Chang van de KNAW. Daarom zullen zij op vrijdag 14 november hierover een voorlichtingsbijeenkomst houden in het Trippenhuis van de KNAW in Amsterdam. Ze zullen een toelichting geven op de updateprocedure van de ESFRI roadmap en daarnaast is het mogelijk van gedachten te wisselen over haalbaarheid van potentiële ideeën.

Aanmelding voor de voorlichtingsbijeenkomst is een eis. Als het aantal aanmeldingen de maximale capaciteit overschrijdt, zal de organisatie een selectie maken uit de aanmeldingen om een goede spreiding over organisaties en wetenschapsgebieden mogelijk te maken.

Het is noodzakelijk vooraf kennis te nemen van de informatie over het beoordelingsproces en het indieningsformulier dat binnenkort op de website van ESFRI zal worden gepubliceerd.

Terug naar overzicht