Nieuws

okt
21

35 miljoen extra voor Werkbedrijven bij invoering Participatiewet

Staatssecretaris Kleinsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) stelt 35 miljoen extra ter beschikbaar voor de invoering van de Participatiewet. Doel van de Participatiewet is om meer mensen met een beperking aan het werk te krijgen, bij voorkeur in reguliere banen. Hiervoor worden momenteel in Nederland regionale Werkbedrijven ingericht. Elk Werkbedrijf ontvangt 1 miljoen extra. De Vereniging van Nederlandse Gemeente had al aangedrongen op een extra budget.

Met de Participatiewet en de andere te decentraliseren regelingen krijgen gemeenten de gelegenheid mensen meer op maat en in samenhang met andere hulpvragen te kunnen begeleiden naar werk of andere vormen van maatschappelijke ondersteuning. Vanaf 2015 krijgen gemeenten één budget, waaruit ze alle ondersteunende voorzieningen kunnen bekostigen.

Met ingang van volgend jaar valt iedereen die zich bij de gemeente meldt en kan werken maar niet in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen, onder één regeling. Nu is dat nog verspreid over drie regelingen: voor mensen met arbeidsvermogen in de Wajong, in de WWB (de Wet werk en bijstand) en de Wsw (de Wet sociale werkvoorziening).

Terug naar overzicht