Nieuws

sep
21

ZonMw-oproep 'Onbeperkt meedoen!' geopend voor aanvragen

ZonMw heeft de eerste oproep gepubliceerd in het kader van het programma 'Onbeperkt meedoen!'.

Het programma is erop gericht om te zorgen dat mensen met een beperking minder zichtbare en onzichtbare drempels ervaren in hun dagelijks leven en volwaardig en gelijkwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Het programma stimuleert via projectsubsidies dat onderdelen van het VN-verdrag in bepaalde regio’s worden geïmplementeerd.

Het doel van de nu gepubliceerde oproep is om onzichtbare drempels weg te nemen op het gebied van onderwijs, opleiding en werk. Veel onzichtbare drempels voor mensen met een beperking bevinden zich namelijk in deze domeinen. ZonMw wil een weg banen naar inclusief onderwijs. Bijvoorbeeld stageplekken vinden om af te studeren is één van de onzichtbare drempels. Bij het vinden en behouden van werk komen deze drempels ook nog vaak voor.

De eerste oproep gaat over deze onderwerpen, omdat er veel verband is tussen onderwijs en werk. Zo is de transitie van onderwijs naar werk ook een periode waar jongeren met een beperking veel drempels ondervinden. Daarom is de doelgroep waar deze subsidieronde zich voornamelijk voor inzet ‘jongeren en jongvolwassenen met een beperking en/of aandoening’ in de leeftijd van 15-25 jaar.

Aanvragen kunnen worden ingediend door samenwerkingsverbanden die bijvoorbeeld kunnen bestaan uit maatschappelijke partijen, lokale aanbieders van zorg en/of welzijn, privaatrechtelijke organisaties en gemeenten. Eén partij fungeert als hoofdaanvrager.

Een te ondersteunen project kan zich op de volgende onderdelen richten:

  • Doorontwikkeling: bestaande interventies of producten verder ontwikkelen om implementatiekansen te vergroten of de inbedding te verbeteren (bijvoorbeeld een duidelijkere procesbeschrijving, handleiding/tools maken of procesevaluatie);
  • Verbreden: een bestaande interventie voor een andere doelgroep of regio gebruiken (bijvoorbeeld een interventie voor jeugd nu inzetten voor jongvolwassenen, of een interventie voor de GGZ nu inzetten voor mensen met een verstandelijke beperking).


De subsidie bedraagt maximaal € 100.000 per project voor een periode van 12 maanden.

Aanvragen kunnen tot en met 2 november 2020, 14.00 uur worden ingediend via ProjectNet.

Zie voor meer informatie: https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/onbeperkt-meedoen/

Terug naar overzicht