Nieuws

sep
21

Wiebes kondigt subsidie aan voor vrijwillige sluiting kolencentrale

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de openstelling van een nieuwe subsidieregeling voor de vrijwillige sluiting van een kolencentrale.

Met de regeling wil Wiebes uitvoering geven aan het Urgenda-vonnis, door forse CO2-reductie te realiseren door de komende jaren de elektriciteitsproductie met kolen substantieel terug te brengen.

Het zou volgens de minister kunnen dat sluiting van één kolencentrale, in combinatie met een minder vergaande productiebeperking van de andere centrales, voor de samenleving lagere kosten oplevert. Om ook die variant een kans te geven, wil hij naast de wettelijke productiebeperking ook één van de drie moderne kolencentrales in Nederland de mogelijkheid geven om vrijwillig te sluiten met behulp van subsidie.

Om de centrales de kans te geven vrijwillig te sluiten, zal EZK een zogeheten 'call for proposals' openstellen waarin de kolencentrales de kans krijgen om een voorstel in te dienen voor sluiting tegen een subsidiebedrag. Door een call for proposals open te stellen geeft EZK alle centrales dezelfde mogelijkheid om een voorstel in te dienen, maar draagt het ministerie er tegelijk zorg voor dat maximaal één centrale uiteindelijk kan worden gesloten.

Aan het voorstel dat de kolencentrales kunnen indienen, worden wel eisen gesteld omtrent de ondersteuning van werknemers die hun baan verliezen, kosteneffectiviteit (het maximumbedrag dat de kolencentrales kunnen aanvragen is € 328.000 per MW), staatssteun en parlementaire goedkeuring. Als meer dan één centrale een voorstel indient tot sluiting, wint het voorstel dat het laagste bedrag per MW subsidie aanvraagt, mits aan alle overige voorwaarden wordt voldaan.

Kijk voor meer informatie op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/09/18/kamerbrief-over-openstelling-subsidieregeling-vrijwillige-sluiting-kolencentrale

Terug naar overzicht