Nieuws

sep
21

NRO-oproep 'Kortlopend onderzoek Hoger Onderwijs 2020'

NWO-onderdeel NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) heeft de oproep 'Kortlopend onderzoek Hoger Onderwijs 2020' gepubliceerd.

Binnen deze oproep kan subsidie worden aangevraagd voor overzichtsstudies naar onderwerpen die voor de hoger onderwijspraktijk en het hoger onderwijsbeleid van belang zijn en waar nog geen actuele overzichtsartikelen van bestaan. Overzichtsstudies geven op een goede wijze weer wat op dit moment bekend is over een onderwerp en kunnen zo helpen bij het maken van geïnformeerde keuzes voor de hoger onderwijspraktijk en/of beleid.

Voor de oproep zijn zeven thema’s vastgesteld:

  • de eerste 100 dagen in het hoger onderwijs;
  • studentsucces in het hoger onderwijs;
  • flexibilisering van onderwijspaden;
  • betere aansluiting op de arbeidsmarkt en samenleving;
  • regionale verankering en samenwerking;
  • studentenwelzijn en opleiding;
  • beoordelen van onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg op opleidingsniveau.


Aanvragen kunnen worden ingediend door onderzoekers met een dienstverband aan (onderzoeksinstellingen die gelieerd zijn aan) universiteiten in het Koninkrijk der Nederlanden, instellingen voor hoger beroepsonderwijs, of andere onderzoeksinstellingen in Nederland waar onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd. Daarnaast moeten deze onderzoekers op de datum van de publicatie van oproep in de Staatscourant (21 september 2020) geregistreerd staan in de NRO database voor urgent onderzoek met vermelding van de voor dit onderzoek benodigde expertise zoals beschreven in de oproep.

De subsidie bedraagt maximaal € 50.000 per project met een maximale looptijd van negen maanden. Dit is tevens het beschikbare budget voor de oproep. De subsidie kan worden gebruikt voor personele kosten én materiële kosten die direct aan het project verbonden zijn.

De deadline voor het indienen van intentieverklaringen is 15 oktober 2020 (14.00 uur) en de deadline voor uitgewerkte aanvragen is 26 november 2020 (14.00 uur).

Voor meer informatie zie: https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nro/kortlopend-onderzoek-hoger-onderwijs/kortlopend-onderzoek-hoger-onderwijs.html

Terug naar overzicht