Nieuws

sep
21

Nieuwe regeling voor tegemoetkoming van sportclubs bekendgemaakt

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 II (TASO) gepubliceerd.

Het doel van de nieuwe regeling – een verbeterde versie van de nu ingetrokken Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO) – is amateursportorganisaties tegemoet te komen in de schade geleden door de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19. Er is een budget van € 44,5 miljoen beschikbaar.

In aanmerking voor een tegemoetkoming komen amateursportorganisaties die ten minste 20% aan omzetverlies hebben geleden als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19. Binnen de regeling wordt gewerkt met twee categorieën amateursportorganisaties:

  • amateursportorganisatie categorie A: amateursportorganisatie met doorlopende lasten van meer dan € 500 en minder dan € 4000;
  • amateursportorganisatie categorie B: amateursportorganisatie met een sportaccommodatie in eigendom en doorlopende lasten van minimaal € 8000 na aftrek van een ontvangen tegemoetkoming of subsidie op grond van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) of de Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19 (TVL).


De hoogte van de tegemoetkoming voor een amateursportorganisatie categorie A is afhankelijk van haar doorlopende lasten in periode 1 (1 maart 2020 tot 1 juni 2020) of periode 2 (1 juni 2020 tot 1 september 2020) en bedraagt:

  • bij doorlopende lasten van € 501 t/m € 1500: € 1500;
  • bij doorlopende lasten van € 1501 t/m € 2500: € 2500;
  • bij doorlopende lasten van € 2501 t/m € 3999: € 3500.


De hoogte van de tegemoetkoming voor een amateursportorganisatie categorie B is afhankelijk van haar doorlopende lasten in periode 1 of periode 2 na aftrek van de ontvangen tegemoetkoming of subsidie op grond van de TOGS en de TVL en bedraagt:

  • bij doorlopende lasten van € 8000 t/m € 13.999: € 4000;
  • bij doorlopende lasten van € 14.000 t/m € 19.999: € 5000;
  • bij doorlopende lasten van € 20.000 en hoger: € 6000.


In de regeling staat dat aanvragen kunnen worden ingediend van 15 september tot en met 4 oktober 2020. Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) maakte vorige week echter al bekend dat de aanvraagperiode is verschoven naar 22 september tot en met 11 oktober 2020.

Terug naar overzicht