Nieuws

sep
21

Rectificatie Subsidieregeling Mediafonds provincie Groningen

Op 17 juli 2018 maakten Gedeputeerde Staten van Groningen de Subsidieregeling Mediafonds bekend. Hierbij is per abuis geen toelichting opgenomen. De subsidieregeling is daarom opnieuw bekendgemaakt, ditmaal voorzien van de toelichting.

Het Mediafonds is door de provincie Groningen opgezet om regionale media (krant, radio, tv en internet) de kans te geven een journalistieke verdiepingsslag te maken rondom actuele onderwerpen. Zo wil de provincie een bijdrage leveren aan kwalitatief hoogstaande, onafhankelijke journalistiek. De subsidie moet jaarlijks voor 1 april en 1 oktober worden aangevraagd, waarbij de ronde van 1 oktober alleen doorgang vindt indien het jaarlijkse subsidieplafond nog niet is bereikt. Voor het kalenderjaar 2018 is een budget beschikbaar van € 166.104. 

Terug naar overzicht