Nieuws

sep
21

Nieuwe matchingsregeling voor cultuurparticipatie op komst

Om de toegankelijkheid van cultuur verder te verbeteren, zal er bij het Fonds Cultuurparticipatie een nieuwe matchingsregeling van start gaan. Dat blijkt uit de onlangs door minister van Engelshoven (OCW) gepresenteerde begroting voor 2019. Het Jeugdfonds voor Sport & Cultuur ontvangt in dit kader een extra bijdrage aan de Brede Regeling Combinaties. Voor beide mogelijkheden is in 2019 gezamenlijk € 2,9 miljoen gereserveerd.

Dit bedrag zal oplopen tot € 8,5 miljoen in 2023. Een concrete invulling van de genoemde voornemens zal de komende tijd duidelijker worden. 

 

In de begroting wordt verder invulling gegeven aan de al voorgenomen investeringen in talentontwikkeling en vernieuwing, erfgoed en urban arts. Ook de eerder aangekondigde voortzetting van de programma's Cultuureducatie met Kwaliteit en muziekonderwijs in het primair onderwijs zijn in de begroting terug te vinden. 

Terug naar overzicht