Nieuws

sep
21

LEADER subsidie Zuid-Holland vanaf 8 oktober 2018 geopend voor aanvragen

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het Openstellingsbesluit 2018 POP-3 projecten LEADER gepubliceerd. Aanvragen kunnen worden ingediend van 8 oktober tot en met 14 november 2018. Er is in totaal € 1.740.000 beschikbaar. De subsidie is uitsluitend bestemd voor uitvoering van de activiteiten die passen binnen de lokale ontwikkelingsstrategie (LOS) van de lokale actiegroepen Holland Rijnland en Polders met Waarden.

Het genoemde subsidieplafond is onderverdeeld in deelplafonds van: 

  • € 300.000, voor het LEADER gebied Holland Rijnland, opgebouwd uit € 200.000 aan middelen uit het Europees fonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en € 100.000 aan provinciale middelen;
  • € 1.440.000, voor het LEADER gebied Polders met Waarden, opgebouwd uit € 150.000 aan middelen uit ELFPO en € 75.000 aan provinciale middelen.

De vergoeding bedraagt 75% van de LEADER steun en is voor 2/3 afkomstig uit ELFPO middelen en voor 1/3 uit provinciale middelen. Subsidies van minder dan € 18.750 worden niet verstrekt. 

Terug naar overzicht