Nieuws

sep
21

Wijzigingen aangekondigd in Uitvoeringsregeling Groen Noord-Holland

De Uitvoeringsregeling Groen van de provincie Noord-Holland is de overkoepelende subsidie van de provincie, bedoeld voor weidevogelbiotopen, verbetering recreatieve verbindingen, toeristische overstappunten en versnipperde natuurterreinen. Met ingang van 1 januari 2018 verandert het onderdeel recreatieve verbindingen. Er zal meer worden ingezet op het wandelnetwerk in de provincie.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zullen hierover in de loop van het jaar een besluit nemen. Dit wordt vervolgens in het Provinciaal blad gepubliceerd. 

 

Recreatieve verbindingen zijn gericht op het verbeteren van verbindingen tussen stad en platteland. Met name rond de steden bevinden zich nog barrières die recreanten de toegang tot het landelijk gebied belemmeren. 

Terug naar overzicht