Nieuws

sep
21

Urenverantwoording autoriseren bij EFRO-project binnen OP Oost

Binnenkort ontvangen alle begunstigden die loonkosten hebben opgevoerd bij een EFRO-project binnen het OP Oost programma, bericht over het autoriseren van urenverantwoordingen. Wanneer u als subsidieontvanger loonkosten wilt opvoeren bij een EFRO-project moet er een urenregistratie beschikbaar zijn. Deze moet, binnen een redelijke termijn nadat de uren daadwerkelijk gemaakt zijn, goedgekeurd zijn door de leidinggevende. OP Oost adviseert om de autorisatie binnen een maand uit te voeren.

Volgens het ministerie van Ecomische Zaken moet de autorisatie in principe plaatsvinden binnen één maand nadat de tijd is geschreven, maar in ieder geval vóór het moment dat de betreffende uren in een voortgangs- of eindrapportage worden ingediend. 

 

OP Oost gaat vanaf 1 januari 2018 corrigeren. Dit betekent dat de Managementautoriteit bij rapportages die vanaf die datum binnenkomen, kijkt of wordt voldaan aan de autorisatie-vereisten. Wanneer dit niet het geval is, kunnen de opgevoerde loonkosten gecorrigeerd worden. Wat deze correctie precies inhoudt, komt nog in een categoriseringstabel te staan. Deze tabel zal op de OP Oost website geplaatst worden. 

Terug naar overzicht