Nieuws

sep
21

Subsidie voor niet-productieve investeringen water in Flevoland binnenkort geopend voor aanvragen

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben een nieuw openstellingsbesluit bekendgemaakt voor de Regeling niet-productieve investeringen water uit de Subsidieverordening Plattelandsontwikkeling (POP3) 2014-2020. Voor deze maatregel is € 1 miljoen beschikbaar. Aanvragen kunnen van 16 oktober tot en met 10 december 2017 worden ingediend.

De subsidie kan worden verstrekt voor niet-productieve investeringen, die betrekking hebben op de (her)inrichting of transformatie en het beheer van systemen voor internationale waterdoelen. 

 

De investeringen, waarvoor een vergoeding wordt aangevraagd moeten een link hebben met landbouw. De subsidie moet minimaal € 20.000 per project bedragen. Aanvragen worden beoordeeld volgens het tenderprincipe. De ingediende aanvragen worden op een lijst geplaatst en volgens een aantal vaststaande criteria gerangschikt. 

 

Subsidie kan worden verstrekt aan landbouwers, grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, gemeenten, waterschappen of provincies. Ook samenwerkingsverbanden kunnen een voorstel indienen. Voorwaarde hierbij is, dat er in elk geval landbouwers, grondgebruikers en / of grondeigenaren aan het samenwerkingsverband deelnemen.

Terug naar overzicht