Nieuws

sep
21

Noord-Holland zet subsidie voor collectieve zelfbouw voort

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben besloten, een nieuwe uitvoeringsregeling vast te stellen voor collectieve zelfbouw. Er kan subsidie worden verstrekt voor projecten in de initiatieffase of projecten in de planontwikkelingsfase. Voor 2017 is er een subsidieplafond beschikbaar van ruim € 1,4 miljoen. Hiervan is € 283.000 bestemd voor de initiatieffase en € 1.164.000 voor de planontwikkelfase.

Bij collectieve zelfbouw neemt een groep burgers het initiatief tot het bouwen van hun eigen koopwoningen. Zij organiseren zich hiervoor in een stichting of vereniging zonder winstoogmerk. Deze treedt op als opdrachtgever naar architect en aannemer. De Uitvoeringsregeling is de voortzetting van de subsidie collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) van Noord-Holland.


De nieuwe uitvoeringsregeling en het bijbehorende subsidieplafond wordt binnenkort in het Provinciaal blad bekendgemaakt. 

 

 

Terug naar overzicht