Nieuws

sep
21

Melding gerealiseerde uren niet meer per S&O-verklaring afzonderlijk in een kalenderjaar

Wanneer u gebruikmaakt van de WBSO dient u jaarlijks vóór 1 april de gerealiseerde S&O-uren van het voorgaande jaar aan RVO door te geven. In de op Prinsjesdag gepubliceerde Overige fiscale maatregelen 2018 wordt voorgesteld om de zinsnede 'gespecificeerd per S&O-verklaring' te laten vervallen. Met de voorgestelde wijziging hoeft u de mededeling niet meer per S&O-verklaring afzonderlijk te doen, maar kan dit voor alle S&O-verklaringen gezamenlijk worden gedaan.

De mededeling heeft betrekking op de in het betreffende kalenderjaar bestede uren en op de in het betreffende kalenderjaar gerealiseerde kosten en uitgaven. In de artikelsgewijze toelichting (Artikel VI) wordt benadrukt dat er geen uren, kosten en uitgaven in de mededeling mogen worden meegenomen die eerder zijn gemaakt dan in de periode waarvoor de S&O-verklaring is afgegeven; het moet immers gaan om voorgenomen speur- en ontwikkelingswerk. Wanneer de mededeling op jaarniveau wordt gedaan, zal de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de correctie-S&O-verklaring aansluitend ook op jaarniveau opstellen.

 

De Regeling S&O-afdrachtvermindering (WBSO) is een fiscale stimuleringsregeling waarmee de Nederlandse overheid een deel van de loonkosten, overige kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O), ook wel Research & Development genoemd, compenseert. Er zijn twee soorten projecten waarvoor u een aanvraag kunt indienen:

  • de ontwikkeling van technisch nieuwe fysieke producten, fysieke productieprocessen of programmatuur;
  • technisch-wetenschappelijk onderzoek.

De WBSO is bestemd voor Nederlandse ondernemers die onderzoeksprojecten uitvoeren. WBSO kan worden aangevraagd door ondernemers die werknemers in dienst hebben die speur- en ontwikkelingswerk uitvoeren (in de WBSO-regeling aangeduid als ‘bedrijven’ of ‘S&O-inhoudingsplichtigen’) en die geen publieke kennisinstelling zijn. En door zelfstandigen die inkomstenbelasting betalen en jaarlijks 500 uur of meer aan speur- en ontwikkelingswerk verrichten.

Terug naar overzicht