Nieuws

sep
21

Friesland investeert € 25 miljoen extra in 2018

De provincie Fryslân investeert het komende jaar € 25 miljoen extra in onder meer leefbaarheid, landbouw en economie. Dit blijkt uit de begroting voor 2018. Van deze extra investering is € 3 miljoen beschikbaar voor een nieuw op te zetten transitiefonds Landbouw. Voor een transitiefonds Leefbare Fysieke Omgeving wordt eveneens € 3 miljoen gereserveerd.

De provincie zal zich komend jaar blijven inzetten voor een circulaire economie en verduurzaming van de regio. Om de participatie van de burgers te vergroten, zullen zowel het Kansenfonds als het Iepen Mienskipsfonds in 2018 worden voortgezet. Om het Friese bedrijfsleven te ondersteunen, komen er voucherregelingen beschikbaar.

 

De begroting voor 2018 werd op 21 september 2018 door Gedeputeerde Staten gepresenteerd en is digitaal in te zien.

Terug naar overzicht