Nieuws

sep
21

Eindstand voor landelijke MIT-regeling 2017

Op 7 september sloot de MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren voor alle instrumenten. Op de openingsdag van de MIT-regeling 2017 (11 april) zijn voor de landelijke MIT-regeling bij RVO ruim 400 voorstellen voor Haalbaarheidsprojecten/Innovatieadviesprojecten ingediend. Hiervan zijn op 6 juni 128 voorstellen toegekend. Het beschikbare budget van € 2 miljoen voor MIT Kennisvouchers zal niet volledig worden uitgeput. Er zijn nog enkele aanvragen in behandeling.

Voor de MIT R&D tender zijn ruim 137 aanvragen ingediend met een gevraagd budget van € 23 miljoen. Het beschikbare budget van € 7,15 miljoen is daarmee drie maal overschreven. Op dit moment worden de projecten beoordeeld. Uiterlijk 7 december ontvangen de aanvragers een beslissing. RVO geeft op haar website een overzicht met de actuele stand van zaken van de afhandeling. 

 

Sinds 2015 stellen het ministerie van Economische Zaken en de regio’s (provincies) gezamenlijk het budget beschikbaar voor de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Het doel is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren. Als een aanvraag voor een subsidie voor een MIT-innovatie-adviesproject, een MIT-haalbaarheidsproject of een MIT-R&D-samenwerkingsproject is ingediend bij een provinciebestuur en indien dat bestuur de aanvraag niet in behandeling kan nemen, neemt de minister de aanvraag in behandeling. Kennisvouchers en advies van innovatiemakelaars en netwerkactiviteiten zijn alleen landelijk beschikbaar.

Terug naar overzicht