Nieuws

sep
21

Prinsjesdag 2016 - begroting 2017 Ministerie van Economische Zaken

In 2017 komt er extra budget beschikbaar voor onderzoek & ontwikkeling en voor startende ondernemers en MKB-ers. De activiteiten die binnen StartupDelta zijn ontwikkeld, worden voortgezet in het nieuwe StartupDelta2020-programma. In 2017 zal gestart worden met de uitvoering van de acties uit de Energieagenda. Ook komt een verdere invulling van de voedselagenda.In het nieuwe StartupDelta2020-programma werken Nederlandse innovatiehubs, zoals de regio’s Eindhoven en Twente, samen met ondernemers en de overheid aan een klimaat waarin startende ondernemers succesvol kunnen zijn. Bijzondere aandacht daarbij heeft het doorgroeien van een startend bedrijf tot scale-up. In 2017 komt € 50 miljoen beschikbaar voor een tweetal regelingen. Een meer gunstige gebruikelijk-loonregeling voor eigenaren. En een regeling waarmee de overheid samen met private investeerders investeert in startups en het MKB.
 
In 2017 wordt er opnieuw een tender Wind op Zee opengesteld en wordt de innovatiekavel voor Wind op Zee aanbesteed. Het subsidiebudget voor de Demonstratieregeling Energie-innovatie (DEI) zal komend jaar groeien naar € 41 miljoen. Deze subsidie, onderdeel van de Topsector Energie, is bedoeld voor ondernemers die een energie-innovatie project hebben, dat bij kan dragen aan de economische (groene) groei in Nederland en een voorbeeld kan zijn voor afnemers in binnen- en buitenland.
 
De afspraken over energiebesparing in 2017 krijgen verder vorm. Voor energiebesparing in de gebouwde omgeving wordt een energiebesparingsverplichting of een vergelijkbaar systeem uitgewerkt. Voor energiebesparing in de energie-intensieve industrie worden één-op-één afspraken met individuele bedrijven afgesloten en worden de besparingsnormen in de Energie-investeringsaftrek (EIA) verruimd ten gunste van industriële bedrijven.
 
Er komt € 20 miljoen beschikbaar voor de verdere invulling van de drie prioritaire thema’s uit de voedselagenda: jong leren eten, transparantie en innovatie in de voedselketen. Op 1 januari 2017 wordt een stelsel van fosfaatrechten voor de melkveehouderij ingevoerd. Vanaf 2017 mogen melkveehouders alleen melkvee houden als zij over voldoende fosfaatrechten beschikken.
 
Meer informatie vindt u in de begroting 2017 van het Ministerie van Economische Zaken.

Terug naar overzicht